Uitnodiging ALV 22 maart 2023

Beste Leden,

Het bestuur nodigt de leden van TC de Binnenmaas uit voor de algemene ledenvergadering op woensdag 22 maart 2023. 

De ALV zal aanvangen om 20:00 uur en plaatsvinden in het clubhuis.

Leden worden in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk 18 maart schriftelijk vragen te stellen over onderwerpen die op de agenda zijn vermeld. Vragen kunnen worden ingediend via secretariaat@tcdebinnenmaas.nl

De stukken van de commissies worden nagestuurd via de mail.

Tot ziens op 22 maart!

Het Bestuur
TC de Binnenmaas

Nieuws Overzicht