Lesregelement NBF Tennis

 • Een lesuur duurt 50 minuten, een les ½ uur duurt 25 minuten
 • Een lessen serie omvat 18 lessen in de zomer en 18 in de winter
 • Les gaat altijd door tenzij door de leraar  is aangegeven van niet
 • Voor de buiten lessen geldt de regenregeling: bij regen worden er in de zomer- en in de winterperiode 2 lessen ingehaald 
 • Privé lessen worden ten alle tijden ingehaald
 • Trainer behoud het recht om zijn inhaal lessen zelf te plannen. Dit moet hij een minimaal een week van te voren aangeven. Tenzij anders is overeengekomen
 • Indien een cursist een les mist door eigen toedoen kan deze niet worden ingehaald. Wel zal worden getracht de cursist de les(sen) in te laten halen in andere lesgroepen indien daar ruimte voor is
 • NBF Tennis is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten
 • Betaling van het verschuldigde lesgeld dient te worden voldaan na aanvang van de eerste les
 • Restitutie van cursusgelden is niet mogelijk. Tenzij er een geschikte vervanger is gevonden om de plaats in de les op te vangen
 • Bij vragen mail: info@nbftennis.nl of bel 06-42400991