Introducébeleid

 

Onze vereniging vindt het belangrijk dat alle leden gebruik kunnen maken van het introduceren van een vriend, buurman of collega. Aan deze introductie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden:
 
·         Een lid mag maximaal 3 keer een introducé meenemen
·         De baanbezetting moet het toelaten
·         Vooraf dient er een bedrag van Eur 5,00 aan de bardienst te worden voldaan. Er wordt door de bardienst een introducépas verstrekt. Bij afwezigheid van de bardienst dient het bedrag van Eur 5,00 in een envelop met naam en datum in de brievenbus in de hal te worden gedaan
·         De introducépas dient te worden afgehangen samen met de KNLTB-pas van de uitnodiger op het afhangbord in de hal
·         Dezelfde persoon mag maximaal 3x van een introductiepas gebruik maken