Bridgen op woensdagochtend gaat weer starten!

We gaan weer bridgen in de tenniskantine op de woensdagochtenden. We beginnen op 12 oktober en eindigen op de laatste woensdag van maart.

Vrije inloop is vanaf 09:15 uur. De eerste kaart valt om 09:30 uur. Zes ronden van twee spellen met aan elke tafel een andere partner, non-competitief.

De kosten zijn 2,50 euro per ochtend, waar tegenover staat een kop koffie en veel ontspannen "ter lering ende vermaak" aan de bridgetafel.

Groeten,
Helie Lelieveld
Frans Malschaert

Nieuws Overzicht